Geregistreerde kassasystemen

Kassasystemen inclusief blackbox, gecertificeerd door de FOD Financiën